Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Publieke mbo- en hogescholen en universiteiten in Nederland bundelen hun krachten om digitaliseringskansen te benutten. Lerenden worden zo beter voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

In het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs werken onderwijsinstellingen aan onderwijs van wereldklasse. Samen zorgen zij dat:

  • de onderwijskwaliteit verbetert; 
  • het onderwijs wendbaarder wordt, zodat het beter aansluit op veranderende samenleving en arbeidsmarkt; 
  • de functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten verbeteren.

Er wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke ICT-infrastructuur en een kennisinfrastructuur voor de sector. In de 1e fase van het programma richten onderwijsinstellingen ieder een eigen Center for Teaching & Learning in. Daar kunnen docenten(teams) van de betreffende onderwijsinstelling terecht voor advies en training over het (her)vormen van hun onderwijs. Het is de ambitie dat in de komende 8 jaar alle 113 instellingen zo’n Center hebben ingericht. 

Daarnaast starten 2 landelijke transformatiehubs om kennis, innovatie- en ontwikkelkracht van onderwijs, onderzoek, en publieke en private partijen te bundelen. Samen experimenteren zij om complexe vraagstukken op te lossen. Door intensieve samenwerking en de focus op organisatie van het onderwijs en kennisontwikkelen, zijn onderwijsinstellingen in staat het onderwijs zó te organiseren dat het ingericht is op de behoeften van de (individuele) lerende. 

Budget

Voor dit project is € 560 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Daarvan is € 140 miljoen onvoorwaardelijk toegekend en € 420 miljoen voorwaardelijk toegekend. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

De Digitaliseringsimpuls Onderwijs draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit van toekomstige werknemers. Dit gebeurt op de volgende manieren: 

  • Het onderwijs wordt wendbaarder, waardoor het makkelijker wordt om het onderwijs aan te passen aan de veranderende vraag van de samenleving en de arbeidsmarkt.
  • Het onderwijs wordt beter, doordat er meer ruimte en aandacht is voor ondersteuning en professionalisering van docenten. Docenten vernieuwen het onderwijs(aanbod) makkelijker;
  • De digitale vaardigheden van docenten en (leven lang) lerenden verbeteren, waardoor zij beter voorbereid zijn op de vragen van de arbeidsmarkt.

Daarnaast zorgt de Digitaliseringsimpuls Onderwijs voor een betere en efficiëntere onderwijsondersteuning en organisatie. De hogere kosten voor de gedeelde infrastructuur worden gecompenseerd door lagere kosten in onderwijsorganisatie bij iedere onderwijsinstelling.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Het ministerie werkt samen met alle publieke mbo- en hogescholen en universiteiten in Nederland. Ook Samenwerkende Universitaire RekenFaciliteiten (SURF) en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) dragen bij om het project te realiseren. Nauw betrokken zijn daarnaast: studentenorganisaties, docenten in het Comeniusnetwerk en Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO), net als organisaties in het bedrijfsleven en private onderwijsinstellingen.

Status

De Digitaliseringsimpuls Onderwijs start formeel op 1 januari 2023. Vanaf 1 juni 2022 start de opstart- en voorbereidingsfase. 

Meer informatie