Einstein Telescope

De Einstein Telescope biedt Nederland de unieke kans een wereldwijde leiderschapspositie in te nemen in een nieuw baanbrekend wetenschapsgebied: zwaartekrachtsgolvenonderzoek. De grensregio van Zuid-Limburg is een van de mogelijke locaties voor dit innovatieve observatorium. Huisvesting van de Einstein Telescope in deze regio heeft mogelijk een groot positief gevolg voor de wetenschap, economie en maatschappij. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in de voorbereiding van een gezamenlijke kandidatuur samen met België en Duitsland. Het gaat dan om:

  • de inrichting van een projectbureau; 
  • uitbreiding van het locatieonderzoek; en
  • technologie- en innovatieonderzoek.

Verder investeert het Nationaal Groeifonds in extra maatregelen voor business development, ecosysteembuilding en consortiumvorming. Dit versterkt de voorbereidende activiteiten en vergroot de kans op de komst naar Nederland voor de Einstein Telescope. 

Budget

Voor dit project is uit het Nationaal Groeifonds in 2022 € 42 miljoen toegekend. Daarnaast reserveert het Nationaal Groeifonds € 870 miljoen voor de bouwkosten, onder de voorwaarde dat de Einstein Telescope in Nederland komt.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

De financiering draagt bij aan doorbraken in de fundamentele (astro)fysica door het bouwen van een nieuw observatorium. Daarvoor zijn nog te ontwikkelen technologieën nodig, zoals:

  • bepaalde vacuümtechnologie;
  • coatings voor spiegels;
  • cryogene technologie; en
  • lasers.

Naar verwachting is bredere toepassing van deze doorbraaktechnologieën mogelijk. Ook geeft de Einstein Telescope de regio waarschijnlijk een boost geven aan werkgelegenheid en versterkt het het hightech innovatie-ecosysteem. Zo leidt dit fundamentele onderzoek op lange termijn tot veel verdienvermogen. 

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren werkt het project samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Nikhef, Provincie Limburg en ontwikkelingsmaatschappij LIOF. 

Status

Dit project is in de voorbereidingsfase. Als de grensregio van Zuid-Limburg de definitieve locatie is van de Einstein Telescope start de bouw naar verwacht in 2028. 

Meer informatie