Einstein Telescope

De Einstein Telescope biedt Nederland de unieke kans een wereldwijde leiderschapspositie in te nemen in een nieuw baanbrekend wetenschapsgebied: zwaartekrachtsgolvenonderzoek. De grensregio van Zuid-Limburg met België en Duitsland is een van de mogelijke locaties voor dit innovatieve observatorium. De komst van de Einstein Telescope betekent een enorme investering in de regio, met positieve effecten voor de wetenschap, economie en de maatschappij.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in de voorbereiding van een gezamenlijke kandidatuur met België en Duitsland voor de vestiging van de Einstein Telescope in de grensregio van Zuid-Limburg. Deze voorbereidingsactiviteiten bestaan uit:

  • de inrichting van een projectbureau; 
  • uitbreiding van het haalbaarheidsonderzoek, inclusief geologisch onderzoek; en
  • research & development (R&D) van de benodigde technologieën.

Daarnaast investeert het Nationaal Groeifonds in extra maatregelen voor business development, ecosysteembuilding en consortiumvorming. Gezamenlijk leiden deze initiatieven tot een stevige, breed gedragen kandidatuur om de Einstein Telescope naar onze regio te halen.

Budget

Voor de voorbereidingsactiviteiten van de kandidatuur heeft het Nationaal Groeifonds in 2022 € 42 miljoen toegekend. Daarnaast reserveert het Nationaal Groeifonds € 870 miljoen voor de bouwkosten, onder de voorwaarde dat de Einstein Telescope naar de grensregio in Limburg komt.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Met de investering van het Groeifonds in de voorbereiding van de kandidatuur worden R&D-activiteiten gefinancierd, die innovatieve bedrijven uitdagen om technologische oplossingen aan te dragen voor wetenschappelijke uitdagingen. 

Als de Einstein Telescope daadwerkelijk naar Limburg komt, leveren de gereserveerde middelen een essentiële bijdrage aan de constructie van het nieuwe observatorium, waarmee doorbraken in de fundamentele (astro)fysica voorzien zijn. Bovendien vereist een wetenschappelijke infrastructuur van dit formaat en deze complexiteit dat hele nieuwe technologieën ontwikkeld moeten worden, zoals:

  • bepaalde vacuümtechnologie;
  • coatings voor spiegels;
  • cryogene technologie; en
  • lasers.

De spin-off effecten van deze technologieontwikkeling leiden tot nieuwe bedrijvigheid in de regio en versterkt het hightech innovatie-ecosysteem. Ook geeft de Einstein Telescope de werkgelegenheid in de regio waarschijnlijk een boost en versterkt het het hightech innovatie-ecosysteem. Zo leidt dit fundamentele onderzoek op lange termijn tot veel verdienvermogen. 

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is verantwoordelijk voor het project, in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Nikhef, Provincie Limburg en ontwikkelingsmaatschappij LIOF. 

Status

Dit project is in de voorbereidingsfase. Als de grensregio van Zuid-Limburg de definitieve locatie is van de Einstein Telescope start de bouw naar verwacht in 2028. 

Meer informatie