Thema Sleuteltechnologieën en valorisatie

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Sleuteltechnologieën en valorisatie:

Biobased Circular

BioBased Circular creëert en demonstreert gesloten circulaire waardeketens in Nederland voor kunststofproducten op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. 

Holomicrobioom

Micro-organismen in onze darmen zijn het bekendst, maar microbiomen zijn overal: op onze huid, in de bodem, in water, in planten en dieren. Samen vormen ze een microbiologisch oerwoud overal om ons heen: een holomicrobioom.

De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen

Zelfdenkende moleculaire systemen zet in op het snijvlak van moleculaire scheikunde met digitale technieken zoals AI en richt zich op snellere rekenkracht 'neuromorphic computing' en radicale vernieuwingen in materialen die zichzelf bijvoorbeeld kunnen herstellen. 

Einstein Telescope

De Einstein Telescope biedt Nederland de unieke kans een wereldwijde leiderschapspositie in te nemen in een nieuw baanbrekend wetenschapsgebied: zwaartekrachtsgolvenonderzoek. Huisvesting van de Einstein Telescope heeft mogelijk een groot positief gevolg voor de wetenschap, economie en maatschappij. 

NXTGEN HIGHTECH

NXTGEN HIGHTECH ontwikkelt ultra-nauwkeurige, hoogtechnologische machines en apparatuur. Hightech equipment die bijdraagt aan het concurrentie- en verdienvermogen in Nederland én werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding. 

Photondelta

Fotonica is het gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PICs), integreren fotonische functies in microchips. Dat maakt het mogelijk om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. 

Quantum Delta NL

Met het Quantum Delta NL-programma kan Nederland zich positioneren als een internationaal toonaangevend centrum voor quantumtechnologie: de Quantum Delta NL. Nederland staat daarmee aan het begin van een technologierevolutie.