PhotonDelta

Fotonica is het gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PICs), integreren fotonische functies in microchips. Dat maakt het mogelijk om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. De investering van het Nationaal Groeifonds is bedoeld om van Nederland het epicentrum maken voor de volgende generatie halfgeleiders. Dat heeft gevolgen voor de Europese chipindustrie.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

PhotonDelta is een internationaal ecosysteem in de fotonische chiptechnologie. Het richt zich op de uitbreiding van de productie van fotonische chips, het aantrekken en opleiden van talent en het creëren van nieuwe markten. Het programma is bedoeld om Nederland de koploper in de mondiale chipindustrie te maken, met honderden bedrijven en klanten over de hele wereld. Dankzij fotonische chips wordt het mogelijk om kleinere, snellere en energiezuinige apparaten te bouwen. Ze maken eerdere diagnostiek van ziekten, veilige zelfrijdende voertuigen en een efficiëntere voedselproductie mogelijk.
 

Budget

Voor dit programma is € 471 miljoen voorwaardelijk toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Private partners van PhotonDelta zorgen voor een ophoging van dat bedrag tot in totaal €1,1 miljard.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Met de investering ondersteunt PhotonDelta honderden start-ups, onderzoekers, producenten en innovators. De chipindustrie krijgt er een boost mee die net zoveel gevolg heeft als de introductie van micro-elektronica een paar decennia geleden. De indirecte effecten zijn minstens zo groot: geïntegreerde fotonica gaat zorgen voor apparaten die sneller, goedkoper, krachtiger en energiezuiniger zijn. Ze maken radicale nieuwe innovaties mogelijk in sectoren als gezondheidszorg, mobiliteit, datacommunicatie, agrifood en quantumcomputing.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het programma. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Stichting PhotonDelta, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Holst Centre, TNO, IMEC, PITC, CITC, Holst Centre, OnePlanet, Smart Photonics, Lionix International, Effect Photonics, MantiSpectra, PhotonFirst, Phix en Bright Photonics. 

Status

Wanneer dit jaar aan de aanvullende voorwaarden is voldaan start het programma in 2023. Het PhotonDelta-ecosysteem bestaat momenteel al uit 26 bedrijven, 11 technologiepartners en 12 R&D-partners. De organisatie maakt deel uit van een consortium dat samen al € 171 miljoen investeerde in veelbelovende fotonicabedrijven, waaronder Smart Photonics, PhotonFirst, Surfix, MicroAlign, Solmates en Effect Photonics. Tegen 2030 wil PhotonDelta een ecosysteem zijn met honderden bedrijven, klanten over de hele wereld en een productiecapaciteit van meer dan 100.000 wafers per jaar.