6G Future Network Services

State-of-the-art mobiele netwerken zorgen dat we allemaal kunnen profiteren van de kansen die digitalisering biedt. Na de ontwikkeling van 5G mobiele netwerken begint momenteel wereldwijd het werk aan de voorbereiding van 6G, de volgende generatie mobiel die naar verwachting in 2030 op de markt komt. Ze dragen bij aan de groei van ons verdienvermogen in alle sectoren van de economie. Met het programma Future Network Services (FNS) creëert Nederland een eigen en belangrijke positie in deze ontwikkeling, gericht op die onderdelen waar Nederland zich kan onderscheiden. Dat draagt uiteindelijk bij aan de digitale autonomie van Nederland en de Europese Unie. 

Doel van het project

Met het FNS-programma verwerft Nederland een sterke positie in de mondiale 6G-waardeketen. De focus ligt op intelligente radiocomponenten en antennes, intelligente netwerken en leidende toepassingen in maatschappelijk belangrijke sectoren. Na afloop zijn bedrijven klaar voor productontwikkeling. Na de ontwikkeling van 5G mobiele netwerken begint momenteel wereldwijd het werk aan de voorbereiding van 6G, de volgende generatie mobiel die naar verwachting in 2030 op de markt komt. State-of-the-art mobiele netwerken zorgen dat we allemaal kunnen profiteren van de kansen die digitalisering biedt. Ze dragen bij aan de groei van ons verdienvermogen in alle sectoren van de economie. 

Uniek is de integrale aanpak: de verbeterde prestaties van 6G worden bereikt met intelligente hardware én software, die zorgen voor meer flexibiliteit van het netwerk. Dit levert ook de nodige controle om netwerken en toepassingen betrouwbaarder en duurzamer te maken. En door technologie en toepassingen nauw met elkaar te verbinden, nemen de marktkansen toe. FNS werkt samen in Europa om de technologieën onderdeel te maken van de internationale 6G-standaarden.  

Met een publiek-private investering in onderzoek, innovatie en onderwijs (human capital) ontstaat in de periode 2024-2029 een sterk Nederlands 6G-ecosysteem. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifondsvoorstel 6G Future Network Services investeert in: 

  1. onderzoek en ontwikkeling van 6G-technologie; 
  2. innovatieve toepassingen in bijvoorbeeld de energie-, zorg- en high-tech-industriesector; 
  3. versterking van het ecosysteem in Nederland met een nationaal 6G testbed, opleidings- en trainingsactiviteiten, en ondersteuning van startups en mkb. 

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 203 miljoen in het project. Dit bedrag bestaat uit een toekenning van € 61 miljoen en een reservering van € 142 miljoen.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Het programma vergroot de kansen voor Nederlandse bedrijven om een positie te verwerven in de nog te ontluiken mondiale 6G-markt. Ook versnelt FNS de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om 6G te benutten, onder andere door processen beter met elkaar te verbinden en nieuwe verdienmodellen te creëren. Meer indirect draagt FNS bij aan de concurrentiepositie van Nederland met een digitaal vaardige bevolking en uitstekende digitale infrastructuur, een cruciale vestigingsplaatsfactor.  

De nieuwe 6G-netwerken verlagen de maatschappelijke kwetsbaarheid door menselijk of technisch falen en voor risicovolle strategische afhankelijkheden in de toeleveringsketen. Het energieverbruik van mobiele netwerken in Nederland wordt met nieuwe technologie zo laag mogelijk gehouden en de netwerken dragen optimaal bij aan de duurzaamheidstransities in andere sectoren. 

Wie leidt het project?

Het FNS-programmabestuur leidt het project. TNO is verantwoordelijk voor de integrale realisatie. De eindverantwoordelijkheid voor het programma ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Status

Er is een kernconsortium gevormd met 60 partners waaronder toonaangevende telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 

Het programma bevindt zich in de kwartiermakerfase. Om begin 2024 te kunnen starten met de uitvoering worden voorbereidingen getroffen, waaronder het inrichten van de governance, het uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst en het verder verkennen van Europese samenwerking.  

Meer informatie