Thema Veiligheid en Digitalisering

Met het Nationaal Groeifonds investeert Nederland in meerdere projecten onder het thema Veiligheid en Digitalisering:

AiNed

Met dit programma positioneert Nederland zich blijvend in de kopgroep van AI-landen. Het programma helpt bedrijven en publieke instellingen om in AI de essentiële stappen te zetten die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn.

6G Future Network Services

Met het programma Future Network Services (FNS) creëert Nederland een eigen en belangrijke positie in deze ontwikkeling, gericht op die onderdelen waar Nederland zich kan onderscheiden. Dat draagt uiteindelijk bij aan de digitale autonomie van Nederland en de Europese Unie.

POLARIS

POLARIS realiseert nieuwe technologische doorbraken waardoor Nederland haar technologische en economische leiderschap in het maken van complexe micro-elektronische ‘Radio Frequency’ (RF)-systemen voor MRI, radar en telecommunicatie uitbouwt.