Het AiNed Investeringsprogramma

Met het AiNed Investeringsprogramma van de Nederlandse AI Coalitie positioneert Nederland zich blijvend in de kopgroep van AI-landen. Het programma helpt bedrijven en publieke instellingen om in AI de essentiële stappen te zetten die van groot economisch én maatschappelijk belang zijn. In de 1e fase wordt publiek-privaat geïnvesteerd in 4 programmaonderdelen: kennis- en innovatiebasis, mensen en vaardigheden, toepassen van AI-systemen én samenwerken in het ecosysteem. 

Internationale concurrentiepositie

Het AiNed Investeringsprogramma levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland door de ontwikkeling en toepassing van AI. Nederland is zo in staat om strategisch grip te houden op de manier en voorwaarden om AI te ontwikkelen en in te zetten in economische en maatschappelijke toepassingen.

Integrale benadering van knelpunten 

Het unieke van het AiNed Investeringsprogramma is de integrale benadering van de knelpunten die de succesvolle toepassing van AI belemmeren. Het programma volgt een brede aanpak met focus op welvaart én welzijn. Het programma is ontstaan uit de omvangrijke publiek-private samenwerking van partijen in de quadrupel helix binnen de Nederlandse AI Coalitie.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelde zich tot een systeemtechnologie die veel andere innovaties mogelijk maakt. Het programma pakt knelpunten aan voor de terreinen: innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen. De focus ligt op sectoroverstijgende vraagstukken van groot gemeenschappelijk belang die een grote spill-over hebben naar verschillende toepassingsgebieden, zoals:

  • embedded AI;
  • hybride AI-systemen;
  • AI-bestuurde infrastructuren;
  • AI voor de Nederlandse taal;
  • personalisatie en privacybescherming; en
  • data delen.

Budget

Voor dit project is in 2021 voor fase 1 een budget van € 276 miljoen toegekend. Dit bestaat uit € 44 miljoen directe toekenning, € 44 miljoen voorwaardelijke toekenning en een reservering van € 188 miljoen. In 2022 is € 116,5 miljoen van deze reservering toegekend.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

AiNed realiseert een sterk AI-ecosysteem voor Nederland met hoge innovatiesnelheid voor AI-oplossingen en een groot economisch en positief maatschappelijk effect: 

  • Er zijn oplossingen voor het ontwikkelen van betrouwbare en mensgerichte AI-systemen. 
  • Het delen van data voor AI-oplossingen tussen bedrijven onderling en de overheid is sterk vereenvoudigd. 
  • Het aantal mkb-bedrijven dat AI ontwikkelt of adopteert is verdubbeld. 
  • Nederlandse bedrijven ontwikkelen AI-producten, processen en diensten met internationale impact, waarmee Nederland als excellent AI-land wordt herkend.

Wie leidt het project?

Stichting AiNed leidt het project in nauwe samenwerking met de Nederlandse AI Coalitie. De verantwoordelijkheid voor het programma ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Status

Stichting AiNed is eind 2021 gestart met de voorbereidingen voor de lancering van de eerste programmaonderdelen uit de direct toegekende middelen. Dit betreft ELSA Labs, Fellowship Grants, Europese mobiliteit en Europese innovatie. Publicatie van calls voor deze onderdelen is vanaf het 2e kwartaal van 2022. 

Meer informatie

Afbeelding 'Gefinancierd door de Europese Unie'