POLARIS (Pathway towards Opportunities for Large scale Applications of Radically integrated systems) 

POLARIS realiseert nieuwe technologische doorbraken waardoor Nederland haar technologische en economische leiderschap in het maken van complexe micro-elektronische ‘Radio Frequency’ (RF)-systemen voor MRI, radar en telecommunicatie uitbouwt.

POLARIS versterkt het groeipotentieel binnen hightech-sectoren waarin Nederlandse bedrijven nu al wereldwijd tot de top-3 behoren en verbindt de betrokken ecosystemen met elkaar. Door samenwerking met verschillende ecosystemen wil POLARIS radicale innovaties op RF-technologie versnellen en hiermee nieuwe onderscheidende producten ontwikkelen. De verschillende ecosystemen binnen POLARIS vormen tevens gezamenlijk een unieke waardeketen: binnen Europa is alleen in Nederland de volledige waardeketen aanwezig. Uitbouwen van deze unieke positie biedt kansen voor duurzaam verdienvermogen in de Nederlandse economie. 

Doel van het project

Het voorstel brengt de ecosystemen radar, MRI en telecom samen om gezamenlijk technologische doorbraken te kunnen realiseren op het gebied van nieuwe RF-systemen. De technologie heeft vele potentiële maatschappelijke toepassingen zoals radar voor nationale veiligheid, MRI voor betere diagnoses en betere telecommunicatie.  

Het programma moet leiden tot economische groei en tot maatschappelijk rendement waarbij de exportpositie van Nederland, de hightechindustrie en de nationale veiligheid wordt gestimuleerd.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Met POLARIS investeert het Nationaal Groeifonds in blijvende voorsprong voor de Nederlandse industrie op het gebied van complexe low-volume/high-value micro-elektronische RF-systemen. POLARIS draagt bij aan het behoud van onze strategische autonomie ten aanzien van hoogwaardige technologie en biedt nieuwe kansen voor de Nederlandse economie.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 101,7 miljoen in het project. Dit bedrag is toegekend.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

De bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland bestaat uit vijf delen: 

  • Verdienvermogen (de directe en indirecte economische effecten): investeren in nieuwe RF-technologie levert naar verwachting aanzienlijke omzetgroei op voor vele bedrijven in het ecosysteem en tot behoud en uitbouw van hun marktpositie. 
  • Brede maatschappelijke impact: de ontwikkelingen in POLARIS zullen positieve effecten hebben op de volksgezondheid (onder andere betere MRI-diagnostiek), nationale veiligheid (betere radars), strategische autonomie en klimaat & duurzaamheid (structurele veiligheid van kritische infrastructuur zoals windmolens op zee). 
  • Talentontwikkeling: het ontwikkelen van de volgende generatie ‘technische leiders’, een nieuw onderwijsmodel en gerichte opleiding door samenwerking tussen industrie en kennisinstituten. 
  • Ecosysteem en sleuteltechnologieën: uitgaand van bestaande en goed werkende ecosystemen (zoals Nederland Radarland) koppelt POLARIS verschillende, nu nog los van elkaar opererende, ecosystemen uit professionele marktsegmenten. Dit koppelen van ecosystemen wordt naar verwachting hét innovatiemodel voor de toekomst. 
  • Wetenschappelijke wereldtop: met RF-technologie loopt de Nederlandse wetenschap voorop in de wereld, in het bijzonder op het gebied van analoge en mixed-signal componenten en systemen. POLARIS zorgt ervoor dat deze Nederlandse positie behouden en versterkt wordt. 

Wie leidt het project?

Het project is ingediend door het ministerie van Defensie. Thales Nederland treedt namens het consortium op als penvoerder. Het consortium bestaat uit: Philips, Thales en NXP - dit zijn wereldleiders in hun eigen vakgebied. De universiteit van Twente, TU Delft en TU Eindhoven, maar ook TNO en CITC zijn kennispartijen, die resultaten van POLARIS in vervolgonderzoek toepassen. De ROM’s Oost NL en BOM zullen de valorisatie en de versterking van de ecosystemen aanpakken.

Meer informatie