NXTGEN HIGHTECH: “Investeren in technologieën voor slimmere en duurzamere machines”

Nederland is koploper als het gaat om ultranauwkeurige hightech-machines. De kennis die we hierover hebben is belangrijk voor het oplossen van maatschappelijk uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, duurzame energie en gezondheid. Maar die uitdagingen worden steeds complexer: met de huidige technologieën lopen we tegen technische en economische grenzen aan.

Het programma NXTGEN HIGHTECH ontving € 450 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds als investering voor duurzame projecten om nieuwe technologieën te verkennen. Deze investering heeft ook nog geleid tot een boost van meer dan € 500 miljoen vanuit het bedrijfsleven.

NXTGEN HIGHTECH investeert in verschillende technologieën

Om te komen tot een samenhangend, flexibel en internationaal toonaangevend ecosysteem verkent het programma mogelijkheden voor slimmere, efficiëntere en duurzamere machines en technologieën binnen 6 domeinen: 

  • Duurzame energie: groene (waterstof)energie en nieuwe batterijen. 
  • Lasercommunicatie: energiezuinige en veilige apparatuur voor datacommunicatie.
  • Gezondheid: productietechnologie die het mogelijk maakt om veiliger en efficiënter medische oplossingen zoals bijvoorbeeld medicatie te ontwikkelen.
  • Snellere chips: ontwikkeling van apparatuur om nog snellere en energiezuinigere chips te maken.
  • Lichte materialen: machines die met innovatieve technologie lichtgewicht constructies maken.
  • Robotica in land- en tuinbouw: snelle en precieze robots die bijdragen aan een duurzame voedselketen. 

Automatiseren is noodzakelijk voor agrifood-sector

Programmadirecteur van NXTGEN HIGHTECH Monika Hoekstra vertelt waarom het automatiseren zo belangrijk is: “De agrifood-sector laat zien hoe we het verschil kunnen maken. Deze sector kampt onder andere door de vergrijzing simpelweg met een tekort aan arbeidskrachten. En omdat er in zowel de glastuinbouw als de open teelt nog vooral handmatig wordt gewerkt, is het automatiseren heel belangrijk voor de gehele sector. Nieuwe technologieën als plukrobots zijn dan ook een uitkomst.”

Investeren in kennisdeling en innovatie

Naast het investeren in de digitalisering van fabrieken, zorgt NXTGEN HIGHTECH ook voor verbinding en kennisdeling. Hoekstra legt uit waarom: “De bedrijven en kennisinstellingen binnen ons programma kunnen heel veel van elkaar leren. Daarom stimuleren we ze om samen te werken. Zo benutten organisaties elkaars krachten en kunnen ze samen uitdagingen het hoofd bieden. Denk aan uitputting van de bodem en grondstoffen, energietekorten en strengere veiligheidseisen. Dankzij de investering vanuit het Nationaal Groeifonds kunnen we een nieuwe generatie hightechmachines ontwikkelen. Zo helpen we toekomstige generaties.”