Digitale Infrastructuur Logistiek

Met de aanpak Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) behoudt en versterkt Nederland haar logistieke toppositie. De informatierevolutie stelt logistieke ketenpartijen in staat vlot en effectief data uit te wisselen. Hierdoor krijgen deze ketenpartijen meer inzicht in elkaars werkzaamheden en kunnen ze sneller innoveren. Dit leidt tot een efficiëntere en duurzamere logistiek en uiteindelijk tot meer economische groei. Maar 69% van de sector is niet 'digital ready'. De DIL aanpak wil een digitale decentrale infrastructuur ontwikkelen en de toekomstige gebruiker praktisch helpen om 'digital ready' te worden.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

De DIL aanpak heeft als doel de logistieke ketens in Nederland transparant, robuust en efficiënter te maken door middel van een decentrale openbaar beschikbare en veilige digitale infrastructuur. De infrastructuur werkt met 'inked-data' die zonder menselijke tussenkomst wordt uitgewisseld en eigendom blijft van de maker van de data. DIL zet ook in op de daarop te ontwikkelen nieuwe infra-diensten én de uitrol van een transitie-agenda om Nederlandse logistieke bedrijven 'digital ready' te maken.

"Bedrijven die niet datagedreven werken, gaan het niet redden. We moeten dus nu met elkaar de omslag maken. En dat kan alleen als we het samen doen." - Sjoerd Boot

Lees het interview met Sjoerd Boot, clustercoördinator Digitaal Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Johan Kerver van Ondernemingsvereniging evofenedex.

Budget

Voor dit project is € 51 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

DIL resulteert over de gehele periode 2021 tot 2035 in een bijdrage aan het bbp van ongeveer € 167 miljoen. Deze bbp-effecten ontstaan door onder meer productiviteitsverbeteringen in transport van goederen en administratieve afhandeling van de stromen. Dit naast een verbetering van de concurrentiepositie bij bedrijven in de logistieke keten als gevolg van door data gedreven logistiek. De sector alleen is op dit moment verantwoordelijk voor 9 procent van het BBP en 650.000 banen. DIL maakt deze sector digitaal toekomstbestendig.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren, werkt het samen met de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol, Portbase, evofenedex, TNO Douane en Connekt. Ook werkt het voor de vele mkb- & mkb+-bedrijven die onderdeel zijn van de logistieke keten in Nederland.

Status

Dit project is in de ontwikkelfase. Het is nog niet bekend wanneer het project in uitvoering gaat.

Meer informatie