Handreikingen Nationaal Groeifonds aanvraag indienen 2024/2025

Handreikingen voor het Nationaal Groeifonds voor het indienen van een aanvraag bij indieningsmomenten 
najaar 2024 en voorjaar 2025. Dit document bevat vijf handreikingen die zijn samengesteld om aanvragers en uitvoerders van Nationaal Groeifonds 
initiatieven inzicht en inspiratie te bieden op enkele belangrijke thema’s. Het betreft de volgende vijf thema’s:

  1. Human Capital;
  2. Internationalisering;
  3. Valorisatie;
  4. Samenwerking en Governance;
  5. Duurzaam Verdienvermogen (economische en maatschappelijke effecten en het gebruik van de Theory of Change.