Bekijk de informatievideo's voor een kansrijk voorstel

Let op: het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd: ronde 4 en 5 komen te vervallen. In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei is de volgende passage over het Nationaal Groeifonds opgenomen: 'Nationaal Groeifonds uitfaseren. De afspraken van de rondes 1 tot en met 3 worden nagekomen. De rondes 4 en 5 komen te vervallen.' Lees meer in ons nieuwsbericht.

Werkt u op dit moment in een samenwerkingsverband aan een project dat het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn vergroot? Als u van plan bent om financiering aan te vragen bij het Nationaal Groeifonds, bekijk dan snel onze informatievideo’s om te horen waaraan een kansrijk projectvoorstel voldoet.