Start openbare procedure na terugtreden commissielid Sijbesma

De heer Sijbesma treedt per 1 januari a.s. terug omdat de werkzaamheden voor de commissie voor het Nationaal Groeifonds een te grote tijdsinvestering vergen. Gegeven zijn werkzaamheden in onder meer het internationale bedrijfsleven is het agenda technisch niet mogelijk om aan de vergaderingen van de adviescommissie deel te nemen.

Feike Sijbesma

Wij zijn de heer Sijbesma erkentelijk voor het feit dat hij ondanks zijn volle agenda bijna 2 jaar lang met zijn brede kennis en ruime ervaring heeft bijgedragen aan de opzet en de adviezen van het Nationaal Groeifonds. Op voordracht van de voorzitter van de adviescommissie benoemen de fondsbeheerders op korte termijn een opvolger voor de heer Sijbesma. Hiervoor start op korte termijn een openbare procedure.