Jaarverslag commissie aangeboden aan Fondsbeheerders

Het jaarverslag van de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds gaat over 2021, het eerste jaar dat de commissie actief is geweest. In het jaarverslag komen aan bod: het doel van het Nationaal Groeifonds, de taken, werkwijze en samenstelling en rol van de commissie. Ook staat er in het jaarverslag een overzicht van de actieve projecten die in ronde 1 zijn geselecteerd. 

Het Nationaal Groeifonds is een geheel nieuw instrument. De inzet van de commissie is om voorstellen te selecteren die van goede kwaliteit zijn. Vernieuwende voorstellen die bijdragen aan duurzame groei en bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Op die manier draagt het Nationaal Groeifonds bij aan een duurzame en welvarende toekomst voor alle Nederlanders, huidige en toekomstige generaties.