47 voorstellen ingediend in derde ronde van Nationaal Groeifonds

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, en Financiën, Sigrid Kaag, informeerden de Tweede Kamer vandaag over de 3e investeringsronde van het Nationaal Groeifonds. Tussen 2 januari en 3 februari 2023 konden aanvragers een voorstel indienen. Nieuw in deze ronde was dat samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties rechtstreeks subsidie konden aanvragen.

Aanvragen: subsidieregeling en departementaal

De subsidieaanvragen kwamen binnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In lijn met andere subsidieaanvragen is de informatie over deze voorstellen nu nog besloten. De bekendmaking van de voorstellen volgt zodra de adviescommissie haar advies heeft gegeven.

Derde ronde Nationaal Groeifonds 4 miljard euro beschikbaar

Subsidievoorstellen

In totaal dienden 20 samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag in, met in totaal 501 subsidieaanvragers. Deze groep vroeg in totaal ruim € 2,5 miljard aan subsidie aan. Binnen het terrein Kennisontwikkeling zijn er 3 aanvragen ingediend, voor in totaal ruim € 400 miljoen. Binnen het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie dienden 17 partijen een aanvraag in voor ongeveer € 2,1 miljard. Momenteel worden de voorstellen gescreend; mogelijk vinden er nog verschuivingen plaats binnen de 2 terreinen.

Departementale voorstellen

Vanuit de departementen volgden 27 voorstellen: 8 voorstellen voor het terrein Kennisontwikkeling en 19 voorstellen voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor Kennisontwikkeling was de totale gevraagde bijdrage ongeveer € 1,8 miljard. Voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie werd voor € 5,1 miljard aangevraagd. Lees de korte beschrijvingen van deze voorstellen. 

Vervolgproces

Het beoordelen van de voorstellen gebeurt in de komende maanden. Daarna brengt de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds een zwaarwegend advies uit over de bijdrage van de voorstellen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Dit advies wordt in de zomer van 2023 verwacht en vormt de basis voor het besluit over de subsidievoorstellen door minister Adriaansens én het kabinetsbesluit over de departementale voorstellen.