Beoordeling projectvoorstellen ronde 3 Nationaal Groeifonds in volle gang

Momenteel beoordeelt het Nationaal Groeifonds de 20 aanvragen voor financiering die zijn ingediend via de subsidieregeling. De uitslag van de beoordeling wordt voor het zomerreces bekendgemaakt. De penvoerders van de aanvragende consortia zijn al door Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) geïnformeerd over de ontvangst van hun voorstellen.

De subsidieregeling is een nieuwe mogelijkheid om gebruik te maken van het Nationaal Groeifonds naast de al bestaande mogelijkheid voor departementen om voorstellen in te dienen. Het was van 2 januari tot en met 3 februari 2023 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling.

Beeld: ©RVO

Beoordeling projectvoorstellen door RVO

Na sluiting van de aanvraagperiode begon het beoordelingsproces bij RVO met een controle of de aanvragen volledig waren. Hierna volgde een inhoudelijke beoordeling om te bepalen of de projecten voldeden aan de eisen en criteria van de subsidieregeling.

Voorstellen bij adviescommissie

De projectvoorstellen die voldoen aan de eisen en criteria van de subsidieregeling, zijn al overgedragen aan de adviescommissie. Die is inmiddels aan de slag met het beoordelen van de voorstellen. De commissie kan voor de beoordeling externe experts inschakelen en eventueel interviews afnemen om de governance en samenwerking van de voorstellen te beoordelen en een beter beeld te krijgen van de capaciteiten van de aanvragers.

Adviesrapport openbaar

Het adviesrapport van de commissie wordt voor het zomerreces openbaar gemaakt, gelijktijdig met de uitslag van de beoordeling van de departementale voorstellen. Op basis van dit rapport adviseert de adviescommissie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat welke van deze projectvoorstellen uiteindelijk subsidie ontvangen. De aanvragers van voorstellen die worden afgewezen en daarom niet in het adviesrapport staan, ontvangen vóór publicatie van het adviesrapport een gemotiveerde afwijzing.