Over de commissie

Voor het Nationaal Groeifonds is een adviescommissie ingesteld. Deze commissie werkt onafhankelijk. Aan de hand van vooraf vastgestelde randvoorwaarden en criteria beoordeelt zij de ingediende voorstellen met behulp van externe deskundigen. Bij de departementale route brengt de commissie een advies uit aan het kabinet om in een project te investeren. In het geval van de subsidieroute adviseert de commissie de minister van Economische Zaken.

Wat zoekt de commissie?

De commissie richt zich bij het ontwikkelen van de portefeuille van het Nationaal Groeifonds op voorstellen die de missies van het kabinet ondersteunen én die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. 

Bijzondere uitdagingen ronde 3

Er is ook een aantal belangrijke maatschappelijke missies waarop nog te weinig wordt geïnvesteerd. De commissie ziet voor deze missies wel kansen voor publieke investeringen in zeer innovatieve projecten en opschaling van ontwikkelde technologie en kennis die voor doorbraken kunnen zorgen. De commissie kijkt daarom uit naar voorstellen op deze belangrijke maatschappelijke missies. Wel is het van belang om te beseffen dat deze en alle andere voorstellen gezamenlijk op dezelfde wijze worden beoordeeld en langs dezelfde criteria worden gelegd. Het gaat dan om de uitdagingen die er zijn voor de missies: