Over de commissie

Voor het Nationaal Groeifonds is een commissie ingesteld. Deze commissie werkt onafhankelijk. Aan de hand van vooraf vastgestelde randvoorwaarden en criteria beoordeelt zij de ingediende voorstellen met behulp van externe deskundigen. De commissie brengt een advies uit aan het kabinet om in een project te investeren.