Adviescommissie verwelkomt drie nieuwe leden

De adviescommissie is verheugd om aan te kondigen dat zij per 1 november 2023 drie nieuwe vooraanstaande leden mag verwelkomen. Het gaat om de volgende nieuwe leden: Nicole Stolk, Stephanie Klein Nagelvoort en Roelien Ritsema van Eck.

Alle nieuwe leden dragen waardevolle kennis en ervaring bij voor het Nationaal Groeifonds op zeer relevante terreinen.

Nicole Stolk

Nicole Stolk  

Nicole vervult momenteel de functie van directielid Resolutie en Intern Bedrijf bij De Nederlandsche Bank (DNB). Nicole heeft 25 jaar ervaring binnen de rijksdienst. Tijdens deze periode hield zij zich bezig met digitalisering en aanverwante vraagstukken. 

Stephanie Klein Nagelvoort

Stephanie Klein Nagelvoort

Stephanie is professor Zorg van de Toekomst, internist acute geneeskunde en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. 

Roelien Ritsema van Eck

Roelien Ritsema van Eck

Roelien is bestuurslid van woningcorporatie Alliantie. Haar expertise omvat diverse cruciale domeinen, zoals financiën, risicobeoordeling, financieel beheer, en informatietechnologie. Daarnaast heeft zij waardevolle ervaring in publiek-private samenwerkingsverbanden.

Voltallige adviescommissie met komst nieuwe leden

Met de instroom van deze drie nieuwe leden is de adviescommissie nu weer op sterkte na het afscheid van Jaqueline Tammenoms Bakker en Laura van Geest afgelopen zomer. Wij wensen de nieuwe commissieleden veel succes in hun functie bij het Nationaal Groeifonds.