Update vierde ronde naar aanleiding van mondeling overleg met Eerste Kamer

Tijdens het mondeling overleg op 27 februari 2024 tussen minister Adriaansens en de Eerste Kamer over de vierde indieningsronde van het Nationaal Groeifonds, zijn geen nieuwe feiten naar voren gekomen die de huidige situatie veranderen. De Eerste Kamer heeft meegegeven nog nadere toelichtingen te wensen over de bestedingen uit het Nationaal Groeifonds. 

De voorgenomen tijdslijnen zijn dus nog hetzelfde als voorafgaand aan het mondeling overleg. Deze zijn:

  • Subsidieroute: de voorgenomen openstelling van subsidieaanvragen is nu 1 juni 2024. Subsidieaanvragen kunnen in die situatie worden ingediend vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024. De verplichte vooraanmelding gaat volgens deze planning open op 1 april 2024.
  • Departementale route: voor het indienen van voorstellen in de departementale route zijn er twee deadlines; in september 2024 en februari 2025. De advisering door de adviescommissie over de ingediende voorstellen zal dan voorafgaand aan respectievelijk de Voorjaarsnota 2025 en Miljoenennota 2026 (Prinsjesdag 2025) plaatsvinden.

Wanneer verwachten we een volgende update te kunnen geven?

We verwachten uiterlijk eind maart meer duidelijkheid te kunnen geven.

Vragen

Mocht u vragen hebben, of mocht u behoefte hebben aan een vragenuurtje over de politieke actualiteit, dan kunt u ons een mail sturen op ngf@rvo.nl. Of bekijk onze veelgestelde vragen.