Vierde ronde uitgesteld naar aanleiding van stemronde in Tweede Kamer

Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer op 19 maart 2024, zijn twee moties betreffende het Nationaal Groeifonds verworpen. Dit betekent voor nu dat de openstelling van ronde vier tot nader order is uitgesteld. Dit uitstel geldt voor zowel de subsidieroute als de departementale route.

De twee moties werden ingediend tijdens het Tweeminutendebat in de Tweede Kamer over het Verdienvermogen van Nederland op 12 maart 2024. Het betreft de motie om op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid te geven over de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds en van uitstel geen afstel te maken. En de motie om niet te bezuinigen op het Nationaal Groeifonds en de resterende middelen te blijven inzetten voor innovatieve, duurzame en structurele economische groei, zoals in lijn met de aanbevelingen van het rapport van de Algemene Rekenkamer. Een minderheid van partijen stemde bij beide moties voor. Daarmee zijn beide moties verworpen en is de 4de ronde van het Nationaal Groeifonds tot nader order uitgesteld. 

Vragen

Mocht u vragen hebben, bekijk dan onze veelgestelde vragen.