Prof. dr. D. (Dirk) van Damme PHD

Prof. dr. D. (Dirk) van Damme PHD

Dirk Van Damme heeft een lange staat van dienst in onderwijsbeleid en pedagogische wetenschappen.

Van Damme werkte onder meer als docent aan diverse universiteiten en als hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) bij de OESO. Ook heeft hij beleidservaring als voormalig directeur van de Vlaamse rectorenconferentie VLIR en als voormalig kabinetschef van de Vlaamse minister van Onderwijs. Zijn lidmaatschap versterkt de commissie op het gebied van onderwijs en kennisontwikkeling.

Relevante nevenfuncties

  • Senior Research Fellow aan het Center for Curriculum Redesign (Boston, MA, USA)
  • Onafhankelijk consultant in internationaal onderwijsbeleid en eigenaar DVD EduConsult
  • Voorzitter van de ‘Commissie van Wijzen’, ingesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs voor de modernisering van het lerarenberoep