Prof. Dr. S. (Stephanie) Klein Nagelvoort-Schuit

Prof. Dr. S. (Stephanie) Klein Nagelvoort-Schuit

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (1974) is professor Zorg van de Toekomst, internist acute geneeskunde en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG. 

Klein Nagelvoort-Schuit studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na haar studie is ze ruim 20 jaar als medisch specialist en hoogleraar interne geneeskunde in diverse functies verbonden geweest met het Erasmus Medisch Centrum en in samenwerking met de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Daarnaast was zijn tot 2020 lid van de raad van commissarissen Zorgverzekeraar CZ. Sinds 2020 is zij vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen en professor Zorg van de Toekomst aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij brengt veel ervaring mee op het gebied van zorg, digitalisering en medische technologie.

Relevante nevenfuncties

  • Lid Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland;
  • Bestuurslid van NFU - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra;
  • Stuurgroep Stuurgroep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik;
  • Lid dagelijks bestuur Registratiecommissie Geneeskundig specialisten (RGS);
  • Voorzitter kamer medisch specialisten van het Capaciteitsorgaan;
  • Bestuurlijk voorzitter Consortium Kwaliteit van Zorg (NFU);
  • Lid dagelijks bestuur RIVO Noord (Regionaal Informatievoorziening Overleg Noordoost Nederland);
  • Founder AbcdeSIM en Virtual MedSchool BV.