Prof.dr.mr. R.M. (Rianne) Letschert

Prof.dr.mr. R.M. (Rianne) Letschert

Functie
Voorzitter

Prof. dr. Rianne Letschert (1976) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Montpellier. Ze promoveerde aan de Universiteit van Tilburg met haar thesis ‘The impact of minority rights mechanisms’ (2005), over de rol die internationale organisaties die beleid en wetgeving maken ten aanzien van nationale minderheden spelen.

In maart 2011 werd Letschert benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel Victimologie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Van april tot augustus 2010 was zij Visiting Research Fellow bij het Lauterpacht Centre for International Law aan de Universiteit van Cambridge (UK) en Research Fellow aan het Clare Hall in Cambridge, waar ze lifelong member is. In 2014 was ze Visiting Professor aan de Universiteit van Barcelona. In 2012 werd ze lid van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar ze in april 2015 werd benoemd tot voorzitter.

Ze heeft diverse boeken geschreven en geredigeerd en publiceerde artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ze was tevens directeur van het International Victimology Institute INTERVICT, waarbinnen ze een master Victimology and Criminal Justice heeft opgericht die al snel vele nationale en internationale studenten vanuit verschillende wetenschapsgebieden naar Tilburg trok. Het werken in een interdisciplinair team heeft haar eigen wetenschappelijke vorming enorm beïnvloed. 

In mei 2015 ontving professor Letschert samen met haar onderzoeksteam een Vidi-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor hun onderzoek naar de impact van internationale tribunalen op samenlevingen en mensen die geconfronteerd worden met ernstige schendingen van de mensenrechten en internationale misdaad. Zij heeft altijd veel tijd gestoken in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de samenleving. Zo was ze expert consultant voor het Special Tribunal for Lebanon ten behoeve van de slachtoffers, gaf ze verschillende publiekslezingen en hebben haar nevenfuncties altijd een relatie met maatschappelijk relevante thema’s of sectoren.

Op 1 september 2016 werd prof. dr. Rianne Letschert benoemd tot rector magnificus en lid College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Een van haar belangrijkste opdrachten is het implementeren van het position paper ‘Room for Everyone’s Talent’, niet alleen in Maastricht maar voor de gehele sector, als bestuurlijk trekker voor de VSNU van dit nationaal programma.

In september 2019 werd ze als eerste universiteitsbestuurder verkozen tot Topvrouw van het jaar.

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  • Voorzitter Begeleidingscommissie Sociaal Cultureel Planbureau
  • Lid  Raad van Toezicht Fonds Slachtofferhulp
  • Lid  Raad van Toezicht Bonnefanten Museum
  • Lid Adviescollege Levenslanggestraften
  • Lid Raad van Toezicht Redress Trust The Netherlands
  • Voorzitter Nationaal Groeifonds
  • Voorzitter Commissie Modernisering Wetboek van Strafvordering
  • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)