Drs. R.J.H.M. (Robert-Jan) Smits

Drs. R.J.H.M. (Robert-Jan) Smits

Robert-Jan Smits is sinds mei 2019 voorzitter van het College van Bestuur van Technische Universiteit Eindhoven. Hiervoor was Smits de Directeur-Generaal Research and Innovation bij de Europese Commissie. In deze functie was hij de architect van het grootschalige EU onderzoek- en ontwikkelingsprogramma Horizon 2020. Smits was verantwoordelijk voor het ontwerp, de onderhandeling en de uitvoering van dit programma (2013-2020) met een budget van 80 miljard euro. Hij heeft ook meegeschreven aan het nieuwe programma Horizon Europe (2021-2027) (budget: 90 miljard euro) dat onlangs van start is gegaan. 

In zijn laatste jaar in Brussel was Smits werkzaam als de Open Access Envoy van de Europese Commissie en ontwikkelde een plan om ervoor te zorgen dat alle publiek gefinancierde wetenschappelijke publicaties middels Open Access ook daadwerkelijk publiek te raadplegen en beschikbaar zijn.

Robert-Jan Smits is geboren in 1958. Hij studeerde aan de Universiteit Utrecht, Institut Universitaire d’Hautes Etudes Internationales in Zwitserland en Fletcher School of Law & Diplomacy in de Verenigde Staten. Na zijn studie werkte Smits voor het Ministerie van Economische Zaken van 1985 tot 1989. In dat jaar ging hij werken voor de Europese Commissie.

Nevenfuncties

 • Lid Bestuur Universiteitsfonds Eindhoven (UFe)
 • Lid Raad van Commissarissen TU/e Holding
 • Lid Dagelijks Bestuur + Algemeen Bestuur Stichting Brainport
 • Lid Algemeen Bestuur Braventure
 • Lid AvA Brightmove
 • Lid Comité van Toezicht OP-Zuid
 • Lid Programmaraad SmartwayZ.NL
 • Lid Comité van Aanbeveling Philips Symfonie Orkest (PSO
 • Lid Comité van Aanbeveling Catharina Onderzoeksfonds
 • Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance VSNU
 • Lid Bestuur 4TU.Federatie
 • Voorzitter Adviesraad Innovatie Expo 2020  
 • Lid Bestuur Stichting NIOD Fonds
 • Lid Commissie Nationaal Groeifonds
 • Lid International Advisory Board – Research Council Norway
 • Lid Senat Leibniz Gemeinschaft Berlin
 • Lid Hochschulrats der Ludwig-Maximilians-Universität, München
 • Lid International Advisory Board GARI Follow-up Next-100  
 • Lid Scientific Board of the European Holocaust Research Infrastructure