Mr. drs. N. (Nicole) Stolk-Luyten

Mr. drs. N. (Nicole) Stolk-Luyten

Nicole Stolk (1969) is directeur Resolutie en Intern Bedrijf bij De Nederlandsche Bank en heeft ruime ervaring binnen de Rijksoverheid en met digitaliseringsprocessen.

Stolk studeerde geschiedenis en rechten aan de Universiteit Leiden. Zij heeft 25 jaar ervaring in Rijksdienst. Na haar studie werkte Nicole in diverse directierollen bij verschillende ministeries (Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en was van 2012 tot 2016 plaatsvervangend Secretaris Generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2016 is zij overgestapt naar De Nederlandsche Bank (DNB) waar zij eerste secretaris-directeur was en sinds 1 juli 2018 directielid Resolutie en Intern Bedrijf is. Nicole brengt veel ervaring mee op het gebied van financiering, publiek private samenwerking en digitalisering.

Relevante nevenfuncties

  • Lid van de Single Resolution Board (SRB) in Brussel;
  • Lid van het Resolution Committee European Banking Authority (EBA);
  • Lid van de Raad van Toezicht Stichting De Weerwolf Huizen;
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA);
  • Voorzitter Adviesraad van de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • Lid van de Raad van Advies Rechtbank Den Haag.