SolarNL: Circulaire geïntegreerde hoogrendements zonnepanelen

Energie uit zonlicht (zon-pv) speelt een sleutelrol in de overgang naar duurzame energie. Wereldwijd groeit zon-pv snel en neemt het vermogen in Nederland fors toe. Dit voorstel richt zich op de ontwikkeling en industrialisatie van nieuwe zon-pv-technologieën en zorgt voor de ontwikkeling van de volgende generatie volledig circulaire zonnepanelen. 

De volgende generatie zonnepanelen is volledig circulair, heeft een zéér lage CO2-uitstoot, is te integreren in bijvoorbeeld gevels of autodaken en is veel efficiënter, waardoor minder ruimte nodig is. De hogere efficiëntie bereikt het project door verschillende lagen zonnecellen over elkaar heen te verwerken in een zonnepaneel. Veiligheid, circulariteit en betaalbaarheid zijn uitgangspunten.  

Het project werkt samen met de hele keten: van de leveranciers van de uitgangsmaterialen tot de bouw- en automotivebedrijven die geïntegreerde zonnepanelen grootschalig gaan gebruiken. Ook werken de partijen samen met andere EU-landen. Gezamenlijk geven zij een impuls aan een Nederlandse en Europese maakindustrie voor zonnepanelen. Daarmee dragen zij bij aan de energietransitie én de energieonafhankelijkheid van Nederland en de EU. 

Doel van het project

Doel van het project is de ontwikkeling en industrialisatie van drie innovatieve zon-pv-technologieën, die elk concurrerend zullen zijn op hun respectievelijke markten:  

  1. Hoog-rendements silicium heterojunctie 'HJT' cellen; 
  2. Flexibele perovskiet folies; 
  3. Op maat gemaakte zon-pv-producten voor integratie in gebouwen en automotivetoepassingen. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in drie zon-pv-innovatieketens die onderzoek, technologie- en productontwikkeling, industrialisatie en opschaling verbinden. Een human capital plan maakt integraal onderdeel uit van het programma. Door deze nieuwe technologieën krijgen we weer maatschappelijke voordelen en verstereken we onze energieonafhankelijkheid. 

Het programma omvat onderzoek, technologie- en productontwikkeling, industrialisatie en opschaling. Het heeft aandacht voor circulair ontwerp bij elke technologie en product. Elke programmalijn omvat een innovatieketen die verschillende fasen verbindt: vanaf onderzoek naar technologie- en productontwikkeling, industrialisatie tot en met opschaling. Bij elke technologie en product past het project een 'design-for-circularity'-principe, dit betekent dat het streeft naar een circulaire benadering.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 412 miljoen in het project. Van dit bedrag is € 135 miljoen definitief toegekend en € 177 miljoen voorwaardelijk toegekend. Daarnaast is er € 100 miljoen geserveerd voor een mogelijke lening voor één van de consortiumdeelnemers. 

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Het SolarNL-programma leidt tot een verwachte toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van € 500 - € 700 miljoen/jaar in 2031 en cumulatief € 20 - 25 miljard in 2050. Daarnaast zal de lokale productie van zon-pv grote maatschappelijke baten opleveren, zoals het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 en de versterking van de strategische autonomie van onze energievoorziening. 

Wereldwijd staat zon-pv op het punt te groeien naar de terawattschaal. Deze schaal verwijst naar een zeer grote hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt opgewekt door een bepaalde energiebron. Het is een maateenheid die wordt gebruikt om het totale vermogen of de totale capaciteit van energieopwekkingssystemen aan te geven.  

Enorme mogelijkheden 

In Nederland groeit de opwekkingscapaciteit van zon-pv van 18 GWp in 2022 naar 100-250 GWp in 2050. Het is een inschatting van de enorme omvang en mogelijkheden van zonne-energie als een belangrijke bron van elektriciteit in de energietransitie. Dit voorstel zorgt ervoor dat er een innovatief ecosysteem wordt ontworpen voor de lokale ontwikkeling van nieuwe zonne-energie en het efficiënt produceren ervan op grote schaal. De verwachting is dat de lokale productie grote maatschappelijke voordelen oplevert voor de samenwerking en de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening versterkt.

Wie leidt het project?

Het voorstel is ingediend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). SolarNL wordt uitgevoerd door een consortium van negen Nederlandse zon-pv-bedrijven, zes universiteiten, NWO-Instituut AMOLF, TNO en vier hogescholen.  

Vanuit het consortium wordt een programmabestuur ingesteld voor de dagelijkse leiding over het project. EZK ondersteunt en coördineert SolarNL met het oog op de voorziene bijdrage aan de energietransitie, de klimaatdoelstellingen en de opbouw van duurzaam Nederlands verdienvermogen. 

Meer informatie