Biotech Booster

Biotech Booster is een uniek verbond van kennisinstellingen en bedrijven om kennis over biotechnologie beter om te zetten in bedrijvigheid en toepassingen. Zo draagt innovatie in biotechnologie maximaal bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in gezondheid, klimaat, energie, landbouw en voeding. Biotech Booster vergroot ons toekomstige innovatie- en verdienvermogen.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Biotech Booster is een ontbrekende schakel in de keten van kennis naar toepassing. Het project heeft als doel om Nederland een brandpunt van de wereldwijde biotechnologie te maken. Biotech Booster doet dit door systeemfalen in valorisatie en marktfalen in financiering aan te pakken. 

Biotech Booster identificeert, begeleidt en financiert kansrijke, vroege ideeën op een bedrijfsmatige manier. Teams dragen veelbelovende ideeën aan bij één van de landelijke en thematische trusted communities. Met financiële steun en expertise werken onderzoekers en ondernemers samen aan de maatschappelijke en commerciële waarde. Topondernemers selecteren de beste projecten voor het Biotech Innovation Program (BIP). Het BIP biedt die teams financiering, begeleiding en expertise om de projecten in 2 jaar tijd te ontwikkelen tot commerciële en/of investeerbare proposities. 

De betrokken topondernemers ondersteunen het team bij het vinden van partners, voor doorgroei via een start-up of een bestaand bedrijf. Het resultaat: meer bedrijvigheid en meer biotechtoepassingen.

Budget

Biotech Booster kreeg bijna € 50 miljoen direct toegekend voor 3 jaar. Voor de periode vanaf 2025 werd ruim € 196 miljoen voorwaardelijk toegekend. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Met Biotech Booster zetten kennisinstellingen en bedrijven biotechnologische kennis sneller en efficiënter om in relevante innovaties. Biotech Booster helpt mensen technologie te laten ontwikkelen door uitvinders en ondernemers bedrijfsmatig intensief  te laten samenwerken. Biotech Booster biedt daarmee een model dat valorisatie ook in andere high tech-sectoren verbetert.

Wie leidt het project?

Biotech Booster is een initiatief van:

  • de Universiteiten van Nederland;
  • de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra;
  • de Vereniging Hogescholen;
  • belangenvereniging HollandBIO; en
  • biotechnologiebedrijven DSM en Janssen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het verantwoordelijke departement voor Biotech Booster als Nationaal Groeifonds-project.

Status

De partners werken in de periode 2022-2023 in een opbouwfase en daarna implementatiefase, samen met andere betrokkenen aan de contouren voor uitvoering en uitrol. Naar verwachting start de uitvoerfase van Biotech Booster in 2e of 3e kwartaal van 2023.