PharmaNL

PharmaNL wil een duurzame impuls geven aan de volledige Nederlandse waardeketen van medicijnontwikkeling, om het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën in Nederland optimaal te kunnen benutten. Daarom is PharmaNL opgezet als een volledig open programma. Dit betekent dat het PharmaNL-programma toegankelijk is voor alle Nederlandse farmaceutische hubs, start-ups, scale-ups, midden- en kleinbedrijven (mkb), grote ondernemingen, farma-georiënteerde universiteiten, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

PharmaNL zal essentiële randvoorwaarden helpen invullen voor succesvolle medicijninnovaties. Het project doet dat via twee landelijk gecoördineerde actielijnen:

  • Via de eerste actielijn zal PharmaNL een state-of-the-future gedeelde R&D-infrastructuur tot stand brengen. Ambitieuze en veelbelovende farmaceutische startups, scale-ups en academische onderzoeksgroepen kunnen hiervan gebruikmaken. PharmaNL richt zich daarbij specifiek op het realiseren van de hoogwaardige en innovatieve infrastructuurvoorzieningen die essentieel zijn voor innovatieve farmaceutische product- en productietechnologieontwikkelingen op terreinen waarop Nederland een sterke uitgangspositie heeft. De vereiste R&D-voorzieningen en -diensten zijn hiervoor nog niet beschikbaar en zullen ook niet via de reguliere marktwerking tot stand komen. 
  • Via de tweede actielijn wil PharmaNL een samenhangend, versterkt, hybride farmaceutisch opleidingsaanbod creëren, dat bijdraagt aan Life Long Learning en een internationale uitstraling en aantrekkingskracht heeft. Met flexibele post-mbo, -hbo en -academische opleidingen. Het is noodzakelijk om meer en beter menselijk kapitaal te hebben op de Nederlandse markt voor de farmaceutische sector. Daar zal PharmaNL een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat doet het project door vraagsturing te combineren met hoogwaardige, moderne onderwijsconcepten.

Budget

Voor dit project is € 78,8 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het benutten van het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën. Doel is een toename van de medicijnontwikkeling en -productie op Nederlandse bodem. Bovendien vergroot het PharmaNL-programma structureel de aantrekkelijkheid van Nederland als farmaceutisch vestigingsland.

Wie leidt het project?

Het PharmaNL programma is een initiatief van en voor de Nederlandse farmaceutische sector. Het is een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University, Campus Groningen en Pivot Park Oss, in nauwe samenwerking met FAST. Dit project is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingediend bij het Nationaal Groeifonds, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Status

De uitvoering van dit project is begin 2024 gestart.

Meer informatie