Nationaal Onderwijslab

Het gebruik van adaptieve technologie in het klaslokaal is de laatste jaren sterk toegenomen. Om kansen te benutten en ongewenste effecten te voorkomen is regie op digitalisering van het onderwijs nodig. Deze regie wordt bereikt door met publieke middelen te investeren in digitale innovaties. In het Nationaal Onderwijslab werken scholen, wetenschappers en aanbieders aan digitale onderwijsinnovaties. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Artificiële intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in de samenleving en daarmee ook in het onderwijs. Deze vorm van technologie biedt kansen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Er zijn ook risico’s. Om de innovaties in deze technologie op een goede manier te ontwikkelen investeert het Nationaal Groeifonds in het Onderwijslab. Het doel is om te zorgen voor digitale innovaties waar iedere leerling in het primair en voortgezet onderwijs mee vooruit kan. Wereldwijd is dit het eerste publiek gefinancierde lab op het gebied van digitale onderwijsinnovaties.  

Budget

Voor dit project is € 80 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2021. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Door digitale innovaties te richten op het verhogen van de kwaliteit van onderwijs wil Nationaal Onderwijslab de economische groei van Nederland op de lange termijn vergroten. Dit project draagt bij aan de onderwijskwaliteit doordat kunstmatige intelligentie bijdraagt aan:

  • meer maatwerk in de klas; 
  • het vergroten van de motivatie van leerlingen;
  • meer leerwinst en uitval voorkomt; 
  • uiteindelijk grotere kansengelijkheid.

Daarnaast zorgt digitale innovatie voor het vrijspelen van les- en voorbereidingstijd. Dit verhoogt de onderwijskwaliteit doordat er meer tijd is voor individuele begeleiding. En het maakt het beroep van leraren aantrekkelijker. Ook neemt de digitale geletterdheid onder scholen en leerlingen toe als er wordt gewerkt met verschillende digitale toepassingen.

Wie leidt het project?

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat zijn verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren, werkt het Nationaal Onderwijslab samen met scholen, wetenschappers en aanbieders.  

Status

Dit project bevindt zich in de ontwikkelfase. De voorwaardelijke toekenning is begin november 2021 omgezet naar een onvoorwaardelijke toekenning. Nationaal Onderwijslab verwacht voor de zomer van 2022 met de uitvoering te starten. 

Meer informatie