Nationaal Onderwijslab: "Nieuwe technologie helpt kinderen op een andere manier te leren"

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs neemt de laatste jaren sterk toe. AI biedt veel kansen om het onderwijs te verrijken en toegankelijker te maken. En om AI echt goed in te zetten, is er nog wel onderzoek nodig. Voor dit onderzoek is het Nationaal Onderwijslab (NOLAI) opgericht. In het lab werken leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders en mensen uit het bedrijfsleven samen met wetenschappers om de kwaliteit van basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs te verbeteren met slimme technologie.

Naast Inge Molenaar is de op AI-gebaseerde kunstinstallatie 'The Spirit Machine' te zien, die teksten schrijft geïnspireerd op het werk van Maria Montessori. Het kunstwerk is tentoongesteld in de Radboud Universiteit.

AI-kennis vanuit het onderwijs gebruiken bij innovaties

Inge Molenaar is hoogleraar Onderwijs en Artificiële Intelligentie aan de Radboud Universiteit en algemeen en wetenschappelijk directeur van NOLAI. Ze belicht de twee doelen van NOLAI en de unieke manier waarop ze hier naartoe werken: “Ons eerste doel is het ontwikkelen van AI-oplossingen samen met het basis- en voortgezet onderwijs. Nu bepalen commerciële bedrijven nog vaak de inhoud en vorm van deze technologieën. Wij vinden het belangrijk dat ook het onderwijs meedenkt bij deze ontwikkeling. Alle Nederlandse AI-kennis die voortvloeit uit de samenwerking met het onderwijs, gebruiken we bij innovaties door de samenwerking met bedrijven. Het bedrijfsleven helpt ons vervolgens om die innovaties op grote schaal in te zetten.”

"We onderzoeken de werking van een adaptief systeem, om kinderen minder te hoeven toetsen. De kinderen zijn dan minder afhankelijk van de uitslag van één toets."

Ondersteuning van AI in het onderwijs

“NOLAI heeft ook een wetenschappelijk programma: ons tweede doel is om te onderzoeken hoe we AI verantwoord gebruiken in het onderwijs. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoe kinderen leren met AI. Want met deze nieuwe technologie leren kinderen op een andere manier. Zo onderzoeken we de werking van een adaptief systeem, om kinderen minder te hoeven toetsen. De kinderen zijn dan minder afhankelijk van de uitslag van één toets. Die uitslag is namelijk altijd een momentopname. Ook kijken we naar de professionalisering van leraren: hoe kunnen we hen ondersteunen om AI-hulpmiddelen op een goede manier te gebruiken? Wij willen vooral komen tot verantwoorde en bewezen oplossingen, die echt werken in de dagelijkse schoolpraktijk. Zowel voor leerlingen als voor leraren. Veel grote en kleine partijen uit het binnen- en buitenland richten zich hierop. Deze markt is voor de ontwikkeling van onze samenleving heel belangrijk. Toch gaat de vernieuwing en de implementatie in scholen op dit punt langzaam.”

Het Nationaal Groeifonds helpt te versnellen

Met het Nationaal Groeifonds investeert de overheid in innovaties die zorgen voor langdurige economische groei en een positieve maatschappelijke impact. De investering biedt NOLAI de kans om in korte tijd veel te bereiken. Zonder het Nationaal Groeifonds zou NOLAI niet staan waar het nu staat. Met de investering ontwikkelen we nieuwe, intelligente onderwijsinnovaties én onderzoeken we de resultaten in de klas. Ook zijn we nu mee bezig met het NOLAI Opschalingsplan om de producten die uit NOLAI komen naar te markt te brengen.”