Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

Project uit ronde 1 (2021) in de pijler Kennisontwikkeling. Dit project stelt voor om te investeren in onder meer in het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht en een proef met ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleide mensen. Het doel is om bij te dragen aan het vergroten en actueel houden van kennis en vaardigheden voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 90 miljoen. Dit houdt in: een toekenning van € 45 miljoen voor het digitaal scholingsoverzicht en een reservering van € 45 miljoen voor de pilot ontwikkeladviezen.