Kabinet trekt definitief € 602 miljoen uit voor 5 Nationaal Groeifonds-projecten

In april van dit jaar heeft het kabinet de projectbijdragen bekend gemaakt uit de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds. De projecten dragen bij aan een duurzame en economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor 5 projecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief € 602,3 miljoen uit. 

Het kabinet volgt het advies van de adviescommissie op en kent toe:

  • Een subsidie van € 266,6 miljoen aan PhotonDelta. Deze investering van het Nationaal groeifonds in fotonica ecosystemen is bedoeld om Nederland koploper in de wereldwijde chipindustrie te maken.
  • Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, kent het kabinet € 152,6 miljoen toe aan de samenwerking van beroepsonderwijs en werkgevers.
  • Daarnaast ziet kabinet kansen om als wereldleider bij te dragen aan de eiwittransitie en trekt hier € 60 miljoen voor uit.
  • Voor de duurzame transformatie van werklocaties in de vorm van werklandschappen wordt € 26,2 miljoen uitgetrokken.
  • Tot slot ontvangt het project Zelfdenkende Moleculaire Systemen € 96,9 miljoen.

Een ander project voldeed niet aan de opgestelde voorwaarden. De adviescommissie heeft er daarom onvoldoende vertrouwen dat dit de beoogde resultaten bereikt. Op basis van dit advies heeft het kabinet besloten om de gereserveerde miljoenen niet in een definitieve toekenning om te zetten.  

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door de onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De commissie vraag in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

3e ronde

Ondernemers en kennisinstellingen kunnen tussen 2 januari en 3 februari 2023 opnieuw projectvoorstellen indienen. Deze beoordeelt de onafhankelijke adviescommissie voor de zomer van 2023, waarna het kabinet een besluit neemt.