2 subsidieprojecten uit de derde ronde zijn van start gegaan

De subsidieprojecten Groeien met Groen Staal en Charging Energy Hubs uit de 3e ronde zijn onlangs van start gegaan. Op 30 juni 2023 ontvingen de 2 projecten een positief advies van de adviescommissie net als 16 departementale voorstellen. Het kabinet trok in de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds in totaal € 4 miljard uit voor alle 18 projecten. Vorig jaar ontvingen de subsidieprojecten een toekenning van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Project Groeien met Groen Staal

Dit project richt zich op het verduurzamen van de Nederlandse staalsector door de bouw van emissiearme demonstratoren en proeffabrieken, die volledig CO2-neutraal worden gemaakt. Het project heeft een totaalbudget van € 126 miljoen. Het Nationaal Groeifonds investeert € 101 miljoen in het project. Het project bevindt zich in de opstartfase en zal vanaf juni 2024 volledig gaan lopen.

Project Charging Energy Hub

Charging Energy Hubs richt zich op het versnellen van de elektrificatie van de logistieke sector in Nederland door het opzetten van lokale energiesystemen. Hiervoor ontwikkelt het project flexibele laadinfrastructuren met batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen de bestaande elektriciteitsnetwerken. Het project heeft een totaalbudget van € 75,2 miljoen. Het Nationaal Groeifonds investeert € 38,9 miljoen in het project. Het project bevindt zich in de opstartfase.

Meer informatie

Lees meer over de projecten op de projectpagina's: