Wat zijn de criteria?

De commissie heeft een kader opgesteld om voorstellen inhoudelijk te wegen. Dit analysekader bestaat uit 4 criteria.  

  1. de bijdrage aan ons duurzaam verdienvermogen;
  2. de strategische onderbouwing van het voorstel;
  3. de kwaliteit van het plan;
  4. de kwaliteit van bestuur/organisatie (governance) en de samenwerking.

Hieronder wordt per criterium een puntsgewijze toelichting gegeven. Aansluitend geven wij weer hoe de criteria worden toegepast.