Groen licht voor de volgende fase van tien Nationaal Groeifondsprojecten

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds adviseert om de voorwaardelijke toekenningen en reserveringen van 10 projecten uit de eerste 3 rondes om te zetten naar definitieve toekenningen. Het kabinet neemt het advies van de commissie over en kent € 777,4 miljoen toe aan de projecten. Daarnaast krijgt een aantal van deze projecten een voorwaardelijke bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.

Meer uren werkt!

Krapte op de arbeidsmarkt is een urgent maatschappelijk probleem in Nederland. Dit komt mede doordat er veel in deeltijd wordt gewerkt. Het project Meer Uren Werkt! gaat drempels wegnemen in de sociale omgeving, bij arbeidsorganisaties en bij deeltijders zelf, zodat zij meer kunnen gaan werken. Hiervoor wordt € 30 miljoen definitief toegekend en € 45 miljoen voorwaardelijk.  

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT)

Om de gezondheid van de mens te blijven verbeteren met passende en betaalbare medicijnen is een andere aanpak nodig bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische technologieën. Voor die aanpak wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd rondom dierproefvrije technologie. Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) ontvangt € 124,5 miljoen, waarvan € 69,5 miljoen voorwaardelijk.  

Investeren in het talent van de Toekomst! (Bèta-techniek)

Om goed toegerust te zijn voor de samenleving van de toekomst zijn technische en digitale vaardigheden cruciaal. De basis hiervoor wordt gelegd in het funderend onderwijs. Elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs moet daarom de kans krijgen in aanraking te komen met technologie. Het kabinet kent daarom het project 'Techkwadraat' (oorspronkelijk ingediend als Investeren in het talent van de toekomst!) € 351,6 miljoen toe, waarvan € 205,8 miljoen voorwaardelijk.

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting moet leiden tot zowel kwaliteitsverbetering als kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Dit geeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting en daarmee de kwaliteit van onderwijs een blijvende impuls. Voor dit project wordt € 483,7 miljoen toegekend waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. 

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

Immersive Experciences (IX) spelen een belangrijke rol in de grote digitale verandering. Het Nationaal Groeifonds financiert de ontwikkeling van IX Labs, nieuwe kennis en methodes, opleiding van professionals en experimenten voor nieuwe IX-toepassingen, zoals virtual reality en games. Van de voorwaardelijke toekenning uit 2023 wordt voor de Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) € 102,3 miljoen definitief. 

Impuls Open Leermateriaal

Met open (digitale) leermiddelen kan de kwaliteit van onderwijs worden verbeterd, doordat lesmateriaal beter aansluit bij de behoeften van leraren en leerlingen. In 2022 is € 20,5 miljoen definitief toegekend en is € 57,9 miljoen voorwaardelijk toegekend. Hiervan wordt € 19,5 miljoen nu definitief. 

GroenvermogenNL

GroenvermogenNL (GVNL) realiseert onderzoeksprojecten, onderwijsprogramma’s en innovatieve waterstofdemonstratieprojecten om de samenwerking van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen rond groene waterstof te versterken. Het kabinet kent € 99 miljoen nu definitief toe.  

Holomicrobioom

Innovatieve microbioom-toepassingen hebben grote potentie voor de economie en kwaliteit, gezondheid en verduurzaming van ons voedselsysteem. Micro-organismen spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het recyclen van dierlijke mest en het bemesten van landbouwgewassen. Bovendien leiden deze toepassingen tot voedingsproducten die de weerstand van zowel mensen als dieren versterken, evenals nieuwe benaderingen voor het voorkomen, opsporen en behandelen van chronische ziekten. De reservering voor het Holomicrobioom Instituut wordt omgezet in een toekenning van € 200 miljoen, waarvan € 140 miljoen voorwaardelijk.

POLARIS

Voor het verder ontwikkelen en toepassen van micro-elektrische Radio Frequency (RF) systemen in het project POLARIS wordt € 101,7 miljoen toegekend. Deze RF-systemen vinden toepassing in bijvoorbeeld radar, MRI en telecommunicatie. 

Material Independence & Circular Batteries

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Het project Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de wereldwijde batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Van de eerdere reservering kent het kabinet nu € 39,9 miljoen toe. 

Deltaplan Valorisatie

Het Deltaplan Valorisatie 2032 heeft tot doel het vergroten van economische en maatschappelijke impact van hoogwaardige kennis door verandering in en uitbreiding van het valorisatiesysteem.

Het nieuwe plan van het Deltaplan Valorisatie 2032 is versterkt ten opzichte van het eerdere, maar onvoldoende om te honoreren in deze ronde. Hierdoor valt de eerdere reservering van  € 417 miljoen vrij. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor de 4e en 5e openstellingsronde van het Nationaal Groeifonds.

Meer weten?

Lees de Kamerbrief en de beslisnota.