Projecten ronde 1

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei voor de lange termijn. Dat doen wij samen met de initiatiefnemers achter een project en andere investeerders. 

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet of de projecten direct geld ontvangen. Bij een reservering vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze ontvangen hebben brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Uiteindelijk besluit het kabinet of het geld wordt toegekend aan een project. 

10 voorstellen

Voor de 1e ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 10 voorstellen. Hiervan zijn 7 voorstellen van de pijlers Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hiervan hebben 6 voorstellen inmiddels geld toegekend gekregen en voor 1 voorstel is geld gereserveerd. Uit de pijler Infrastructuur zijn 3 voorstellen overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds