Projecten ronde 1

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei voor de lange termijn. Dat doen wij samen met de initiatiefnemers achter een project en met andere investeerders. 

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet of de projecten direct geld ontvangen. Bij een reservering vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze ontvangen hebben brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Het kabinet besluit of een project het geld krijgt toegekend.

10 voorstellen

Voor de 1e ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 10 voorstellen. 7 van deze voorstellen vallen onder de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hiervan hebben 6 voorstellen inmiddels geld toegekend gekregen en voor 1 voorstel is geld gereserveerd. De 3 voorstellen die zijn ingediend voor het terrein Infrastructuur zijn overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds