Projecten ronde 2

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei voor de lange termijn. Dat doen wij samen met de initiatiefnemers achter een project en andere investeerders. 

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Op basis van het advies van de commissie besluit het kabinet bij beide routes of het geld wordt toegekend aan projecten. 

Resultaat ronde 2: 28 voorstellen

Voor de 2e ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 28 voorstellen. Dit zijn 7 voorstellen voor het terrein Kennisontwikkeling, 20 voorstellen uit Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en 1 voorstel voor het terrein Infrastructuur. Deze worden nu eerst verwerkt in de begroting. Na goedkeuring van de begroting door het parlement start de financiering stapsgewijs. Voor 23 van deze projecten is al meer informatie beschikbaar, klik op het project om er meer over te lezen. 

Projecten ronde 2