Overige projecten ronde 2

Van een aantal gehonoreerde projecten in de 2e ronde is nog niet alle informatie beschikbaar. De uitgebreide informatie vindt u later op deze website.

De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen

Zelfdenkende moleculaire systemen zet in op het snijvlak van moleculaire scheikunde met digitale technieken zoals AI en richt zich op snellere rekenkracht 'neuromorphic computing' en radicale vernieuwingen in materialen die zichzelf bijvoorbeeld kunnen herstellen. Dit project wordt geleid door een topwetenschappelijk consortium en zoekt samenwerking met het Duitse Max Planck instituut. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 97 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 97 miljoen. Lees meer over dit project

Cellulaire agricultuur

Cellulaire agricultuur gaat over de techniek voor het kweken van cellen zonder tussenkomst van dieren om tot een dier- en planeetvriendelijker vlees- of melkproduct te komen. Het project speelt daarmee in op de Nederlandse en Europese strategie om meer zelfvoorzienend en zo minder afhankelijk te zijn van de import van eiwitrijke gewassen als soja. De (definitieve) investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 60 miljoen.  Lees meer over dit project

CropXR

CropXR richt zich op een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 43 miljoen. Een toekenning van € 21 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 22 miljoen. Lees meer over dit project

Groeiplan Watertechnologie

Groeiplan Watertechnologie beoogt nieuwe technologie rondom de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen via diverse pilots. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 135 miljoen. Een reservering van € 135 miljoen. Lees meer over dit project

Toekomstbestendige leefomgeving

Toekomstbestendige leefomgeving wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Productiviteitsverhoging in de bouw zorgt voor verdienvermogen en is cruciaal voor de grote maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 100 miljoen. Een reservering van € 100 miljoen. Lees meer over dit project

Nationale LLO Katalysator

De Nationale LLO Katalysator richt zich op het creëren van nieuw LLO-aanbod door onderwijsinstellingen. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 392 miljoen. Een toekenning van € 167 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 225 miljoen. Lees meer over dit project