Overige projecten ronde 2

Van een aantal gehonoreerde projecten in de 2e ronde is nog niet alle informatie beschikbaar. De uitgebreide informatie vindt u later op deze website.

De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen

Zelfdenkende moleculaire systemen zet in op het snijvlak van moleculaire scheikunde met digitale technieken zoals AI en richt zich op snellere rekenkracht 'neuromorphic computing' en radicale vernieuwingen in materialen die zichzelf bijvoorbeeld kunnen herstellen. Dit project wordt geleid door een topwetenschappelijk consortium en zoekt samenwerking met het Duitse Max Planck instituut. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 97 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 97 miljoen. Lees meer over dit project

Circulaire Plastics

Het voorstel Circulaire Plastics (voorheen Duurzame MaterialenNL) beoogt circulaire plasticsketens te verstevigen en op te schalen. Deze ketens zijn vereist om negatieve milieueffecten zoals broeikasemissies, plastic afval en vervuiling met microplastics te minimaliseren. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 220 miljoen. De 1e fase van het project (€ 124 miljoen) wordt omgezet in een definitieve toekenning. Fase 2 en 3 blijven voorwaardelijk toegekend (€ 96 miljoen), omdat enkele projectonderdelen mogelijk kansrijk zijn voor marktfinanciering en dit tot minder subsidie kan leiden. Ook moet de ervaring uit het bedrijfsleven nadrukkelijker betrokken worden in de governance van dit project. Lees meer over dit project. 

Cellulaire agricultuur

Cellulaire agricultuur gaat over de techniek voor het kweken van cellen zonder tussenkomst van dieren om tot een dier- en planeetvriendelijker vlees- of melkproduct te komen. Het project speelt daarmee in op de eiwittransitie. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 60 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 60 miljoen. Lees meer over dit project

CropXR

CropXR richt zich op een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 43 miljoen. Een toekenning van € 21 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 22 miljoen. Lees meer over dit project

Groeiplan Watertechnologie

Groeiplan Watertechnologie beoogt nieuwe technologie rondom de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen via diverse pilots. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 135 miljoen. Een reservering van € 135 miljoen. Lees meer over dit project

Werklandschappen van de toekomst

Werklandschappen van de toekomst beoogt een grootschalige vergroening van bedrijventerreinen te realiseren. Dit moet positieve effecten opleveren op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, biodiversiteit en arbeidsproductiviteit.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 26 miljoen. Een reservering van € 26 miljoen. Lees meer over dit project

Biotech Booster

Het Biotech Booster voorstel richt zich op de doorontwikkeling van kennis naar bedrijvigheid. Het voorstel richt zich naast de toepassing in de gezondheidszorg, ook op andere sectoren zoals de chemie en de landbouw.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 246 miljoen. Een toekenning van € 50 miljoen voor de 1e fase en een voorwaardelijke toekenning van € 196 miljoen. Lees meer over dit project

PharmaNL

PharmaNL richt zich vooral op de technische faciliteiten voor startups in de farmaceutische industrie. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 78,8 miljoen. Een toekenning van € 78,8 miljoen. Lees meer over dit project

Toekomstbestendige leefomgeving

Toekomstbestendige leefomgeving wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Productiviteitsverhoging in de bouw zorgt voor verdienvermogen en is cruciaal voor de grote maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 100 miljoen. Een reservering van € 100 miljoen. Lees meer over dit project

Nationale LLO Katalysator

De Nationale LLO Katalysator richt zich op het creëren van nieuw LLO-aanbod door onderwijsinstellingen. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 392 miljoen. Een toekenning van € 167 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 225 miljoen. Lees meer over dit project